Sezonskim radnicima neoporeziv smještaj i hrana

Sezonskim radnicima neoporeziv smještaj i hrana S obzirom na nadolazeću turističku sezonu koja bi prema svim pokazateljima trebala biti rekordna kao i svaka...

18.05.2018 Opširnije

Službeni put - troškovi, dnevnice

OBRAČUN TROŠKOVA NASTALIH NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU Prema Zakonu o porezu na dohodak, Članak 9, st. 1. t. 9, (Nar. nov., br. 115/16.) propisano je da se...

14.05.2018 Opširnije

Porezna reforma

Od 1. siječnja 2017. godine na snagu su stupile mnoge promjene najavljene u okviru „porezne reforme“. U nastavku Vas ukratko obavještavamo o istima, a odnose se na:

•    Porez na dodanu vrijednost
•    Porez na dobit
•    Porez na dohodak i doprinosi
•    Opći porezni zakon
•    Porez na promet nekretnina

Porez na dodanu vrijednost - PDV

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u stupat će na snagu u 3 faze – 1.1.2017., 1.1.2018. i 1.1.2019.

Najznačajniji dio promjena u primjeni je od 1.1.2017. te se odnosi na sljedeće:

• Povećanje stope PDV-a na ugostiteljske usluge i bijeli šećer sa 13% na 25%
• Proširena je lista dobara i usluga na koje se primjenjuje snižena stopa PDV-a od 13% te ona uključuje: dječje auto sjedalice, električna energija, usluga prikupljanja komunalnog otpada, urne i ljesovi, sadnice, gnojiva i pesticidi i stočna hrana
• Porezni obveznici upisani na vlastiti zahtjev u registar obveznika PDV-a obvezni su biti upisani u isti sljedeće 3 kalendarske godine, umjesto 5 godina
• Pojednostavnjeni su uvjeti za primjenu opcije za oporezivanje oslobođene isporuke nekretnina – uvjet je da se kupljena nekretnina koristi za aktivnost po kojoj kupac nekretnine ima pravo na odbitak poreza u cijelosti

Najavljene promjene za 1.1.2018.

• Odbitak 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s njim pod uvjetom da će se pretporez moći odbiti samo u dijelu koji se odnosi na nabavnu vrijednost do 400.000 kuna po vozilu
• Povećava se prag za ulazak u sustav PDV-a na 230.000 na 300.000 kuna
• Kod uvoza određenih strojeva i opreme vrednije od 1.000.000 kuna biti će omogućeno obračunsko plaćanje PDV-a

Sa 1.1.2019.najavljena je primjena odredbi o oporezivanju vrijednosnih kupona u skladu s Direktivom vijeća 2016/1065/EU

Porez na dobit

• Najznačajnija promjena je nova stopa poreza na dobit koje sada iznose 18% za poduzetnike koji ostvaruju prihod jednak ili veći od 3.000.000,01 kuna i 12% za poduzetnike koji ostvaruju prihode do 3.000.000 kuna
• Predujmovi za 2017. godinu se obračunavaju primjenom novih poreznih stopa
• Društva čija financijska godina nije jednaka kalendarskoj primjenjuju propise iz 2016. do kraja financijske godine
• Ukida se olakšica za reinvestiranu dobit
• Porezno priznati rashod smatra se i otpis potraživanja ukoliko porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja stečajnog postupka, ovršnog postupka, arbitraže ili mirenja premašuju iznos potraživanja. Navedene odredba je primjenjiva kod prijave poreza na dobit za 2016. godinu
• Više kazne za ponovljene prekršaje - ukoliko Porezna uprava kazni poreznog obveznika i/ili fizičku osobu odgovornu unutar poreznog obveznika za isti ranije već počinjeni prekršaj, kazna će biti viša i iznosit će od 3.000 do 300.000 kuna za poreznog obveznika te 3.000 do 30.000 kuna za odgovornu osobu unutar poreznog obveznika.
• Utvrđivanje porezno priznatih kamata na zajmove između povezanih osoba -osim jedinstvene stope od 5,14% koju je propisao ministar financija, odsad će se porezno priznata stopa kamata na zajmove između povezanih osoba moći alternativno utvrđivati i sukladno općem načelu tržišnosti
• Porezno priznati rashod za troškove reprezentacije iznosi 50%
• Porezno priznati rashod za troškove sredstava za osobni prijevoz iznositi će također 50%, ali tek od 01.01.2018.

Porez na dohodak i doprinosi

• Ukinuta je stopa poreza na dohodak od 12% te su uvedeni novi porezni razredi i porezne stope:
o Stopa od 24% za mjesečni dohodak u iznosu od 0 - 17.500 HRK
o Stopa od 36% za mjesečni dohodak iznad 17.500 HRK
• Povećan je osobni odbitak, s trenutačnih 2.600 na 3.800 kuna mjesečno za sve obveznike poreza na dohodak, te su izmijenjeni i koeficijenti pri izračunu osobnog odbitka za djecu, uzdržavane članove te invalidnost poreznog obveznika
• Za isporučena autorska djela te naknade koje se isplaćuju umirovljenicima na temelju povremenog rada obračunavaju se doprinosi
o doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopi od 7,5% (ili 10% ako obveznik nije osiguranik 2. stupa)
o doprinos na temelju individualne kapitalizirane štednje po stopi od 2,5%
o doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%
• Predujam poreza na drugi dohodak plaća se po stopi od 24% umjesto dosadašnje stope od 25%
• Rok za plaćanje doprinosa i poreza na primitke u naravi produžuju se i dospijevaju na naplatu najkasnije do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primitak ostvaren.

Opći porezni zakon

• Propisan je jedinstveni rok zastare od 6 godine, te više nema aspolutne i relativne zastare
• Opći porezni zakon predviđa rok od 3 godine od početka tijeka zastare u kojem se može obavljati porezni nadzor
• Ispravak poreznih prijava moguć je najkasnije u roku od 3 godine od isteka roka za podnošenje prijava

Porez na promet nekretnina

• Smanjena je stopa poreza na promet nekretnina na 4%
• Ukida se oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina radi rješavanja stambenog pitanja
• Porezni obveznici nisu u obvezi prijaviti svaki promet nekretnina Poreznoj upravi, postupak ide po službenoj dužnosti
 

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt