Promjene u pravilniku o porezu na dohodak

U rujnu 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19) po pitanju kojeg vam donosimo pregled...

10.09.2019 Opširnije

Registar stvarnih vlasnika

U svibnju i lipnju 2019. godine,  nastupile su zakonske promjene tj. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). Također je od...

16.07.2019 Opširnije

Novosti

Porezna reforma

Od 1. siječnja 2017. godine na snagu su stupile mnoge promjene najavljene u okviru „porezne reforme“. U nastavku Vas ukratko obavještavamo o istima, a odnose se...

04.01.2017 Opširnije...

Računovodstvene i porezne novosti

Početkom 2016. godine na snagu su stupili izmijenjeni Zakon o porezu na dohodak i novi Zakon o računovodstvu. Početkom godine Republika Hrvatska uvela je oporezivanje kapitalnih dobitaka...

11.05.2016 Opširnije...

MSFI 16 – Najmovi

U siječnju 2016 godine Međunarodni odbor za računovodstvene standarde (IASB) objavio je, vjerujemo konačnu verziju Međunarodnog standarda financijskog izvješćivanja (MSFI – 16)...

25.04.2016 Opširnije...

Obvezan sadržaj računa

Sadržaj računa otisnutog na poslovnom memorandumu društva propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak, Zakonom o...

25.03.2015 Opširnije...

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt