Saznajte više o Bespovratnim potporama za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 24. lipnja 2022. godine natječaj „Bespovratne potpore za digitalizaciju“. Radi se o dodjeli...

13.07.2022 Opširnije

Revizija – saznajte jeste li obveznici i koji su rokovi za predaju izvještaja i odabir revizora

Rok za odabir revizora sve je bliže. Znate li tko sve podliježe obaveznoj reviziji? Obveznici koji moraju podnijeti revizijski izvještaj navedeni su u članku 20....

10.07.2022 Opširnije

Nove zakonske promjene 1.1.2019. Opći porezni zakon

23)         Prilikom nadzora kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost kao opunomoćenik se određuje stručna osoba iz redova odvjetnika ili poreznih savjetnika. Budući da su postupci nadzora kompleksni postupci, sudjelovanje ovog kruga opunomoćenika osigurava kvalitetno vođenje postupka te ujedno smanjuje rizike nepotrebnih i dugotrajnih nadzora te posljedično upravnih i sudskih postupaka.

24)         U krug povezanih osoba uključuju se dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik na način da ostvaruju kontinuitet djelatnosti u jednom prostoru, koristeći istu opremu, prostor i djelatnike. Ujedno se ovaj slučaj uključuje u prioritetne predmete poreznog nadzora.

25)         E-arhiva kao opcija u odnosu na čuvanje papirnate dokumentacije. Knjigovodstvene isprave koje su izrađene na papiru, primjerice računi, moći će se u poreznim stvarima uzeti u obzir i pretvorene u elektronički zapis ukoliko se osigura vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja od trenutka pretvorbe do kraja razdoblja propisanog za čuvanje.

26)         Zakonodavac je predvidio pojednostavljenje Obrasca OPZ-STAT koji će se dostavljati jednom godišnje.

 

 

23)         Bei einer Steuerprüfung bei juristischen oder natürlichen Personen, die eine registrierte Tätigkeit ausüben, wird als Bevollmächtigte/r eine qualifizierte Person aus Reihen der Rechtsanwälte oder Steuerberater benannt. Da die Verfahren der Steuerprüfung komplexe Verfahren sind, sichert die Teilnahme einer Person aus diesem Kreis der Bevollmächtigten eine hochwertige Führung dieser Verfahren und verringert zugleich die Risiken nicht notwendiger und lang andauernder Prüfungen und somit folglich auch von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren.

24)         In den Kreis verbundener Personen werden auch zwei oder mehr natürlicher oder juristischer Personen, die zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus dem Steuerschuldverhältnis ein Risiko darstellen, auf die Weise dass sie eine Kontinuität der Tätigkeit in einem Raum, durch Nutzung derselben Ausrüstung, derselben Fläche und Mitarbeiter, ausüben, eingeschlossen.

25)         E-Archiv als Option in Bezug auf die Aufbewahrung von Papierunterlagen. Buchhaltungsunterlagen die auf dem Papier erstellt sind, wie zum Beispiel Rechnungen, können bei Steuerangelegenheiten in Betracht gezogen werden auch wenn sie in elektronische Form umgewandelt wurden, falls die Glaubwürdigkeit der Herkunft und Vollständigkeit des Inhalts vom Zeitpunkt der Umwandlung bis zum Ende des gesetzlichen Aufbewahrungszeitraums, sichergestellt wird.

26)         Der Gesetzesgeber hat die Vereinfachung des Vordrucks OPZ-STAT, der einmal jährlich übergeben wird, vorgesehen.

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt