Saznajte više o Bespovratnim potporama za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 24. lipnja 2022. godine natječaj „Bespovratne potpore za digitalizaciju“. Radi se o dodjeli...

13.07.2022 Opširnije

Revizija – saznajte jeste li obveznici i koji su rokovi za predaju izvještaja i odabir revizora

Rok za odabir revizora sve je bliže. Znate li tko sve podliježe obaveznoj reviziji? Obveznici koji moraju podnijeti revizijski izvještaj navedeni su u članku 20....

10.07.2022 Opširnije

Nove zakonske promjene 1.1.2019. Porez na dobit

27)         Već uz prijavu poreza na dobit za 2018. godinu porezno priznatim rashodom smatrat će se i otpisi potraživanja koji su potvrđeni u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (lex Agrokor).

28)         Usklađivanja s Direktivom Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (The Anti Tax Avoidance Directive, ATAD), u djelu odredbi koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine.

29)         Ministar financija, temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit u NN 118/2018 od 27.12.2018. godine, donio je odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2019 godinu iznosi 3,96%.

30)         Porezni obveznik kao porezno priznati rashod mogao bi priznati prekoračene troškove zaduživanja nastale u poreznom razdoblju samo do 30% dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ili do 3.000.000,00 EUR, ako se tako dobije veća svota.

 

27)         Bereits mit der Gewinnsteueranmeldung für das Jahr 2018 werden als steuerlich anerkannte Aufwendungen auch Forderungsabschreibungen, die entsprechend den Sondervorschriften über Insolvenz der Konsumenten, sowie der Sondervorschrift über das Verfahren der außerordentlicher Verwaltung bei Handelsgesellschaften von Systembedeutung (Lex Agrokor) bestätigt wurden, anerkannt.

28)         Anpassungen an die Richtlinie des EU Rates 2016/1164  vom 12. Juli 2016 über die Festlegung von Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts (The Anti Tax Avoidance Directive, ATAD), in dem Teil der Bestimmungen die am 1. Januar 2019 in Kraft treten.

29)         Der Finanzminister hat aufgrund des Artikels 14, Absatz 3 des kroatischen Gewinnsteuergesetzes in dem Amtlichen Gesetzblatt „Narodne Novine“ 118/2018 vom 27.12.2018 den Beschluss über die Veröffentlichung des Zinssatzes zwischen verbundenen Personen verabschiedet. Der Zinssatz für Darlehen zwischen verbundenen Personen für das Jahr 2019 beträgt 3,96%.

30)         Der Steuerpflichtige könnte als steuerlich anerkannter Aufwand die überfälligen Fremdkapitalkosten von verbundenen ausländischen Unternehmen, die in der Steuerperiode anfallen, mit bis zu 30% des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) oder bis zu 3.000.000,00 EUR erfassen.

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt