Popis neradnih dana, blagdana i fonda sati u 2023. godini

Mjesečni fond radnih sati označava mjesečni zbroj sati po kojem se obračunava plaća. Najčešće se radi o zbroju dana u mjesecu bez subota i nedjelja...

21.03.2023 Opširnije

Pregled promjena koje donosi uvođenje eura: financijsko i porezno izvještavanje

Početak 2023. godine obilježio je ulazak Republike Hrvatske u eurozonu te je službena valuta postala euro. Došlo je do brojnih promjena vezanih uz gospodarstvo,...

13.03.2023 Opširnije

Pravila za godišnji obračun poreza na dohodak

Početkom 2023. godine Porezna uprava Republike Hrvatske počela je zaprimati prijave obrazaca za godišnji obračun poreza na dohodak za 2022. godinu.

Porezni obveznici koji moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) za 2022. godinu ili oni koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) mogu to učiniti na nekoliko načina. Spomenuto se može podnijeti putem sustava ePorezna, mobilnom aplikacijom mPorezna ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.

Napominjemo da je rok za podnošenje obrazaca 27. veljače 2023. godine.

Tko obavezno podnosi godišnju poreznu prijavu?

Stručnjaci za porezno savjetovanje iz BD Group podsjećaju na popis obveznika godišnje porezne prijave. Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obavezno podnosi:

 1. porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti (obrta), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
 2. porezni obveznik odnosno rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi
 3. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

 

Kao što je spomenuto u uvodu, porezni obveznici mogu podnijeti i obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka odnosno radi priznavanja poreznih olakšica. Dostavljaju podatke kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitni su za utvrđivanje prava na:

 1. dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
 2. dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece
 3. umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici te
 4. dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

 

Spomenuti obrazac podnose i oni porezni obveznici:

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun i
 • nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt

 • Tel: + 385 49 373 703, 704
 • Fax: + 385 49 373 723
 • Mob: +385 99 592 6646
 • Kontakt osoba: Domagoj Hladika
 • E-mail: office@savjetovanje.hr