Promjene u pravilniku o porezu na dohodak

U rujnu 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19) po pitanju kojeg vam donosimo pregled...

10.09.2019 Opširnije

Registar stvarnih vlasnika

U svibnju i lipnju 2019. godine,  nastupile su zakonske promjene tj. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). Također je od...

16.07.2019 Opširnije

Priznavanje pretporeza pri uvozu strojeva i opreme u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn

Prema čl. 76. st. 8. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine primjenjuje se obračunska kategorija PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn.

Navedeno definira da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a.

Ovakav način obračuna i plaćanja PDV-a omogućen je onim poreznim obveznicima koji imaju pravo na odbitak PDV-a u cijelosti te ako im je prethodno Carinska uprava izdala rješenje.

Do 1.1.2018. PDV pri uvozu svih dobara se plaća u roku od 10 dana (iznimno uz odobrenje 30 dana) od dana prihvaćanja uvozne carinske deklaracije. Ova izmjena omogućuju poreznim obveznicima koji nabavljaju (uvoze) strojeve i opremu u vrijednosti većoj od 1.000.000 kuna, da PDV pri uvozu ne plaćaju prema carinskom obračunu u roku od 10 dana, nego da ga iskažu kao obvezu u prijavi PDV-a, ako im se to prethodno odobri rješenjem Carinske uprave, te ujedno i pretporez bez fizičkog plaćanja na račun državnog proračuna.

Iskazanu obvezu treba evidentirati na obrascu PDV pod II. 15. – Obračunani PDV pri uvozu i III. 14. – Pretporez pri uvozu.

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt