Promjene u pravilniku o porezu na dohodak

U rujnu 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19) po pitanju kojeg vam donosimo pregled...

10.09.2019 Opširnije

Registar stvarnih vlasnika

U svibnju i lipnju 2019. godine,  nastupile su zakonske promjene tj. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). Također je od...

16.07.2019 Opširnije

Registar stvarnih vlasnika

U svibnju i lipnju 2019. godine,  nastupile su zakonske promjene tj. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). Također je od 03. lipnja 2019. godine počeo teći rok za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika.

Kako bi vam približili nove zakonske promjene kao i obveze,  u nastavku Vam donosimo pregled najznačajnijih promjena koje vas molimo da razmotrite:


REGISTAR STVARNIH VLASNIKA 

Registar stvarnih vlasnika koji će se voditi u Financijskoj agenciji (FINA) ustrojen je na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (NN 108/17 i NN 39/19). Svrha osnivanja Registra stvarnih vlasnika je sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana kaznena djela koja uključuju porezne prijevare i financiranje terorizma. Kako bi se postigla što veća transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu uvodi se Registar stvarnih vlasnika koji će služiti kao središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.
 
Stvarnim vlasnikom kao i do sada smatra se svaka fizička osoba koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.
 
Na temelju članka 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:
 
1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.
 
Ustanove, čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, ili jedinice lokalne i regionalne samouprave, izuzete su od obveze upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.
 
Dionička društva, čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu vrijednosnim papirima nisu obvezna upisati podatke o stvarnim vlasnicima u Registar, već samo podatke o burzi na kojoj se njima trguje i datum od kada, kao i imaju li izdane dionice na donositelja.  
 
Osim navedenih pravnih subjekata, upravitelji trustova su također obvezni upisati podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravljaju, ako je trust kojim upravljaju obveznik osobnog identifikacijskog broja.
 
Rokovi za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika za pravne subjekte i trustove počinju teči od 03.lipnja 2019. i traju do 31. Prosinca 2019. godine.
  
Ovlaštene osobe moći će podatke unositi u Registar putem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje certifikata ili u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.
 
Pravne osobe koje ne unesu propisane podatke u registar stvarnih vlasnika na vrijme mogu biti kažnjene u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna dok članovi Uprave i druge odogvorne osobe mogu biti kažnjene u iznosu od 5.000 do 35.000 kuna.


PRAVILNIK O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA 

U svibnja 2019. godine na snagu je stupio i novi Pravilnik o provedbi općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). Ključne promjene donosimo u nastavku:
 
ELEKTRONIČKO POTPISIVANJE PODNESAKA

Od sada pa na dalje određeni porezni obveznici će moći elektronski podnositi obrasce i žalbe uz korištenje FININOG certifikata ili tokena.

Slijedom navedenog, s nižom razinom vjerodajnica, obrasce i zahtjeve mogu dostavljati:

• porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu te mogu dostavljati PO-SD, TZ, SR, JOPPD i druge obrasce kao i podnositi zahtjeve za preknjiženja, zahtjeve za izdavanje potvrda, zahtjeve za izdavanje PK i druge zahtjeve za koje je omogućena dostava elektroničkim putem

• građani iznajmljivači stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organizatori kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj te mogu dostavljati PDV, PDV-S i TZ obrasce kao i podnositi navedene zahtjeve

• građani koji ostvaruju razne vrste dohotka te mogu dostavljati JOPPD i INO-DOH obrasce ili godišnju prijavu poreza na dohodak kada je to zakonom propisano (primjerice članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi)

OBRAZAC „PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA OPOREZIVANJE“

Obrazac je izmijenjen u dijelu koji se tiče podataka koje Porezna uprava zaprima automatski te su isti izostavljeni dok su dodani podaci vezani uz kontrolirana inozemna društva, podatke o djelatnostima koje mogu činiti stalnu poslovnu jedinicu te podatke o poslovnim računima izvan Republike Hrvatske.

ZABRANA RADA

U slučaju obavljanja nedozvoljene gospodarske djelatnosti putem Interneta, Pravilnik detaljnije propisuje način provedbe zabrane rada, a koja se izvršava blokiranjem pristupa sadržaju internetske stranice. Prvenstveno ideja je bolje i učinkovitije kontrolirati rad on-line kladionica i sličnih djelatnosti koje do sada nisu bile pod čvrstom kontrolom Porezne uprave.
 
IZDAVANJE OBVEZUJUĆEG MIŠLJENJA

Rok za donošenje obvezujućeg mišljenja se produljuje sa 60 na 90 dana, uz mogućnost produljenja za dodatnih 45 dana. Troškovi obvezujućeg mišljenja snosi porezni obveznik i dužan ih je na poziv Porezne uprave podmiriti u roku 8 dana od dostave poziva 
 
PRETVORBA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA IZ PAPIRNATOG U ELEKTRONIČKI OBLIK
 
Pretvorbu knjigovodstvenih isprava iz papirnog u elektronički oblik porezni obveznici mogu obaviti sami ili putem knjigovođe putem:
uređaja za skeniranje koji zadovoljava posebne uvjete propisane Pravilnikom
informacijskog sustava koji ima potvrdu o sukladnosti za pretvorbu dokumentacije iz papirnatog u elektronički oblik.
Ukoliko se isprave iz papirnog oblika pretvore u elektronički oblik na način propisan Pravilnikom smatrati će se da imaju pravnu snagu izvornika. Ukoliko je drugim propisima propisano da isprave moraju biti čuvana u izvorniku tada neće biti dovoljna elektronička pohrana podataka.

Ukoliko želite da za Vas obavimo usluge upisa u Registar stvarnih vlasnika, molimo da nas povratno kontaktirate kako bi dogovorili uvjete za suradnju.
 
Za sva daljnja pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
 
Lijep pozdrav,
 
BD Savjetovanje d.o.o.

 

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt