Promjene u pravilniku o porezu na dohodak

U rujnu 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19) po pitanju kojeg vam donosimo pregled...

10.09.2019 Opširnije

Registar stvarnih vlasnika

U svibnju i lipnju 2019. godine,  nastupile su zakonske promjene tj. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). Također je od...

16.07.2019 Opširnije

Zahtjevi neovisnosti prema novom Zakonu o reviziji

Prema novom Zakonu o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) postroženi su zahtjevi

neovisnosti kod obavljanja revizije. Naime, standardi vezani za kodeks etike revizora bili su u primjeni i prije novoga Zakona o reviziji no zbog potrebe za većom vjerodostojnosti financijskih izvještaja, zahtjevi revizora koji se odnose na etično ponašanje tijekom obavljanja revizije, uneseni su i u sam Zakon o reviziji. Nadalje, u naš zakonski okvir trebalo je ugraditi i zahtjeve Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2014/56/EU vezane za neovisnost kod obavljanja revizije.

 

Glavni ciljevi Direktive 2 014/56/EU su:

  • veća transparentnost i predvidljivost zahtjeva koji se primjenjuju na osobe koje obavljaju zakonske revizije kako bi se osnažila njihova neovisnost i objektivnost pri izvršavanju zadaća;
  • poboljšanje neovisnosti u odnosu na revidirani subjekt kao ključni element pri obavljanju zakonskih revizija;
  • poboljšanje internih / unutarnjih organizacijskih pravila.

 

U novi Zakon uneseni su svi zahtjevi direktiva EU-a te je na području revizije postignuta harmonizacija i standardizacija računovodstvene i revizijske profesije sa standardima unutar EU-a.

 

Novi Zakon izričito navodi da revizorsko društvo, ovlašteni revizor i svaka osoba koja ima izravan ili neizravan utjecaj na rezultat revizorskih usluga moraju tijekom razdoblja koje obuhvaćaju financijski izvještaji koji su predmet revizije i za vrijeme obavljanja revizorskih usluga biti neovisni o revidiranom subjektu te im nije dopušteno sudjelovati u donošenju odluka revidiranog subjekta.

 

Isto tako, Novi Zakon o reviziji donosi sljedeće:

  • bitno ojačati profesionalnu skeptičnost ovlaštenih revizora i revizorskih društava prema revidiranim subjektima;
  • objašnjenja za obavljanje nerevizorskih usluga kod klijenta kod kojeg se obavlja revizija;
  • novosti u slučaju neovisnosti kod poslovnih kombinacija;
  • novosti na temu zabrane zapošljavanja ovlaštenih revizora kod revidiranog subjekta;
  • revizorsko društvo, ovlašteni revizor, glavni revizijski partner i svaka osoba koja je u mogućnosti izravnog ili neizravnog utjecaja na rezultat revizorskih usluga, trebaju tijekom razdoblja koje obuhvaća financijske izvještaje biti neovisni u odnosu na revidirani subjekt te im nije dopušteno sudjelovati u donošenju odluka revidiranog subjekta;

nova odredba kojom je propisano da su revizorsko društvo i ovlašteni revizor obvezni prije prihvaćanja ili nastavljanja obavljanja revizorske usluge procijeniti i dokumentirati sljedeće: ispunjavaju li zahtjeve neovisnosti prema Zakonu o reviziji, postoje li prijetnje njihovoj neovisnosti i zaštitne mjere koje su primijenjene kako bi se blažile te prijetnje, ima li, u slučaju revizorskog društva, stručne radnike, vrijeme i resurse potrebne za obavljanje revizorske usluge na primjeren način i ima li, u slučaju revizorskog društva, glavni revizijski partner odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije u državi članici u kojoj se obavlja zakonska revizija.

Povratak na novosti

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i budite u toku s najnovijim vijestima iz područja računovodstva, revizije, poreza i financija.

Kontakt